Cookie beleid KVV Duffel

De website van KVV Duffel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Afspraken en verwachtingen

Afspraken en verwachtingen

Afspraken en verwachting spelers


KVV Duffel wil zijn spelers voldoende vrijheid geven om zichzelf te kunnen ontplooien binnen de club. Maar om sportief en organisatorisch de club in goede banen te leiden, zijn er afspraken nodig en heeft de club bepaalde verwachtingen van elke speler.

Algemeen

 • De trainer draagt de sportieve verantwoordelijkheid van de ploeg. Je gaat met respect om met je trainer en voert zijn aanwijzingen en oefeningen zo goed mogelijk uit. Bij meningsverschillen is de trainer het eerste aanspreekpunt voor speler en ouders om dit te bespreken. Wanneer meningsverschillen niet uitgeklaard kunnen worden, kan een gesprek met de jeugdwerking steeds aangevraagd worden.
 • Behandel trainer, afgevaardigde, medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, vrijwilligers, … steeds met respect! Pestgedrag, racisme, geweld of enige vorm van discriminatie worden niet getolereerd op de club.
 • Ga respectvol om met het materiaal en de infrastructuur van de club. Je clubgenoten spelen ook graag in de beste omstandigheden met degelijk materiaal.
 • We zijn een sportclub, dus verzorg je lichaam zo goed mogelijk. Er is een algemeen verbod op het gebruik van drugs binnen de club. Voor minderjarigen zijn alcohol en drugs eveneens niet toegestaan. Voor meerderjarigen is dat nog steeds afgeraden.
 • Indien je geblesseerd bent, meld je dit aan de trainer en speel je niet. Indien nodig ga je naar een (sport)dokter voor verder advies.

Trainingen

 • KVV Duffel verwacht dat de spelers zo veel mogelijk aanwezig zijn op de trainingen. Indien je niet aanwezig kan zijn, verwittig je de trainer op voorhand. De manier waarop dit gebeurt, spreek je in het begin van het seizoen af met de trainer.
 • Voor keepers worden aparte keeperstrainingen georganiseerd. Deze training heeft voorrang op de groepstraining. Als keeper ben je verplicht deze training te volgen. In overleg met de trainer kan er gekozen worden voor de keeperstraining en slechts een groepstraining in plaats van de keeperstraining en beide groepstrainingen.
 • Een training werk je af met inzet en motivatie. Concentreer je zo veel mogelijk tijdens de oefeningen. Sta open om nieuwe dingen te leren en neem aanwijzingen van de trainer aan.
 • Kom op tijd zodat de trainingen op tijd kunnen aanvatten. Zo kunnen ze ook op tijd stoppen en kunnen ploegen nadien ook op tijd starten met hun training.
 • Voetbal is een buitensport die het grootste deel van het seizoen in de winter doorgaat. Draag gepaste kledij tijdens de trainingen aangepast aan de weersomstandigheden.
 • Douchen kan na iedere training en wordt ten stelligste aangeraden door de club. Beperk de duur van het douchen en laat de kleedkamer deftig achter voor de spelers die na jou komen. Elke ploeg zorgt ervoor dat zijn kleedkamer na de training gekuist wordt. De trainer maakt hier de nodige afspraken rond.

Wedstrijden

 • Wees op tijd op de afgesproken plaats voor een wedstrijd. Verwittig op tijd als je niet kan komen of als je door omstandigheden later zal zijn.
 • Breng al het nodige gerief mee voor een wedstrijd: voetbalschoenen, kousen, scheenbeschermers, paspoort (vanaf U15).
 • Op een wedstrijd tonen we ons als een ploeg. Tijdens de opwarming en op de bank draag je dan ook de trainer van de club.
 • Luister voor, tijdens en na de wedstrijd naar de richtlijnen van de trainer en afgevaardigde. Respecteer zijn beslissing en praat meningsverschillen op een beleefde manier uit voor of na de wedstrijd.
 • Tijdens een wedstrijd gedraag je je sportief ten opzichte van tegenstrever, scheidsrechter en supporters.
 • Je komt op het veld met de intentie om de wedstrijd met een zo goed mogelijk resultaat te beëindigen, zonder dat dit resultaat ons gedrag gaat beïnvloeden. Winnen is niet het belangrijkste!
 • Na de wedstrijd schudden we scheidsrechteren tegenstrever de hand.
 • Na een wedstrijd is douchen verplicht vanaf U10. Beperk de duur van het douchen en laat de kleedkamer deftig achter voor de spelers die na jou komen, ook op verplaatsing. Bij thuiswedstrijden wordt de eigen kleedkamer na de wedstrijd gekuist. De trainer of afgevaardigde maakt hier de nodige afspraken rond.

Richtlijnen en verwachtingen van de ouders

 • Als ouder heb je een grote invloed op de speler. Motiveer hem/haar zo veel mogelijk en geef steun in de moeilijke momenten.
 • Net als de spelers vragen we jullie bereidheid om je kind op tijd op de training of de wedstrijd af te zetten of om er mee voor te zorgen dat je kind zelf op tijd op de training zal geraken.
 • Bij uitwedstrijden vragen we jullie medewerking zodat alle spelers op tijd op de afgesproken plaats geraken.
 • Respecteer de beslissingen van de trainer. Hij is verantwoordelijk voor de opstelling en de tactische beslissingen. Inmenging in de trainer zijn beslissingen worden niet toegelaten. Bij onenigheid kan je dit op een beleefde manier bespreken met de trainer of indien nodig met het bestuur van de club.
 • Geef geen tactische aanwijzingen tijdens de wedstrijd. Dit is de taak van de trainer. Tegenstrijdige richtlijnen leiden enkel voor verwarring.
 • Blijf ook sportief en positief over de ploeg buiten de club. Geef bij nabesprekingen thuis dan ook geen kritiek op de trainer of medespelers.
 • Als ouder ben je supporter van je eigen kind maar ook van de ploeg. Moedig dus alle spelers aan en geef geen overdreven aandacht aan de persoonlijke prestaties van je eigen kind.
 • Supporter voor je eigen ploeg en niet tegen de tegenstander. Wees respectvol in alle omstandigheden.
 • Heb respect ten opzichte van de scheidsrechters. Onthoud hierbij:
- Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. Hij is de baas op het veld.
- Beledig de scheidsrechter niet tijdens, voor of na de wedstrijd
- Een scheidsrechter is onpartijdig. Hij heeft een neutrale kijk op de wedstrijd terwijl jij als supporter je eigen ploeg bevoordeeld.
- De scheidsrechter doet steeds zijn best maar maakt ook fouten.
- Scheidsrechters bij wedstrijden tot en met U13 zijn vrijwilligers of spelers van de thuisploeg. Zij hebben dus geen specifieke opleiding genoten. Help deze scheidsrechters bij beslissingen op een onpartijdige manier. Probeer ze niet te beïnvloeden bij elke twijfelachtige beslissing.
- Bedenk dat zonder scheidsrechter de wedstrijd niet kan doorgaan. Bedenk ook eens of je die taak zelf zou willen uitvoeren en hoe moeilijk het is om altijd de juiste beslissing te nemen.
 • Probeer aanwezig te zijn op activiteiten door KVV Duffel georganiseerd. Helpende handen tijdens deze activiteiten worden ten zeerste geapprecieerd.
 • Ouders zijn toegelaten om hun kinderen te helpen aan- en uitkleden in de kleedkamer t.e.m. U9. Vanaf U10 verwachten we dat de spelers dit zelfstandig doen.
 • Aangerichte schade op KVV Duffel of een andere club kan worden verhaald op de speler en/of ouders.

Afspraken en verwachtingen trainer


Algemeen

Als trainer heb je een voorbeeldfunctie binnen je ploeg én de club. Gedraag je dus respectvol in alle situaties ten opzichte van iedereen! Onthoud dat jouw gedrag en houding overgenomen zal wordendoor de spelers van je ploeg en de supporters. De verwachtingen die KVV Duffel heeft van de spelers en ouders ten aanzien van tegenstanders, scheidsrechters, vrijwilligers, … gelden dus zeker ook voor de trainer.

Maak duidelijke afspraken met je spelers omtrent aanwezigheden op trainingen en wedstrijden, op tijd aanwezig zijn, eigen verwachtingen van je spelers, … Indien er consequenties zijn bij het niet naleven van de afspraken, maak die dan ook duidelijk voor alle spelers en pas ze consequent toe.

Sta open voor communicatie met spelers en ouders. Je hoeft niet voor elke beslissing verantwoording af te leggen maar een uitleg of antwoord op bepaalde vragen kan geen kwaad en zorgt voor minder wrevel binnen de ploeg. Probeer conflicten of meningsverschillen in eerste instantie zelf uitte praten. Indien nodig kunnen ze nadien behandeld worden door de jeugdwerking of het hoofdbestuur.

Wees als coach ook coachbaar. Neem tips en aanwijzingen van mede-trainers, spelers en ouders in overweging en pas deze toe waar mogelijk. Indien de club een opleiding organiseert, wordt je aanwezigheid verwacht. Dit kan gaan over een sportieve opleiding (formafoor, demotraining) maar ook een algemene opleiding (EHBO, AED-toestel, algemene vergadering)

Training

Als trainer is je eerste taak al je spelers en de ploeg beter te laten voetballen. Train hierbij al de facetten van het voetbal en houdt rekening met de doelstellingen per leeftijdscategorie.

Zorg voor voldoende afwisseling tijdens de trainingen. Zo voorkom je verveling en behoud je de concentratie en aandacht van de spelers.

Geef aandacht aan elke speler. Maak oefeningen voor elk niveau binnen je ploeg. Bouw oefeningen op in moeilijkheidsgraad en zorg zo voor uitdagingen voor elke speler.

Pas de voetbalregels ook toe op training. Dit zorgt voor een duidelijke omgeving en structuur. Zeker voor jonge spelers is dit belangrijk.

Wees streng en acteer kordaat op bij onsportief gedrag. Ook pestgedrag, racisme of enige andere vorm van discriminatie mag nooit getolereerd worden.

Train op het afgesproken veld houd je aan de afgesproken trainingsuren. De ploegen na jou beginnen ook graag op tijd. Zorg ervoor dat al het materiaal na de training van het veld is verdwenen en leg alles netjes terug op de voorziene plaats.

Pas je trainingen aan de weersomstandigheden aan. Houd hierbij ook rekening met de staat van het veld en spaar slechte stukken van het veld zodat deze zo lang mogelijk bespeelbaar blijven.

Wedstrijden

Zonder gegronde reden heeft elke speler het recht om minstens 50% van de speelduur van elke wedstrijd te spelen. Zorg er ook voor dat elke speler eens aan de wedstrijd kan starten.

Zorg dat je zo snel mogelijk weet wie er meespeelt met de wedstrijd in het weekend en geef dit door aan de afgevaardigde zodat hij het digitale wedstrijdblad kan invullen.Indien je door afwezigheden niet voldoende spelers hebt, vraag je spelers van een andere ploeg om te helpen. Er worden enkel spelers opgesteld tijdens de wedstrijd die speelgerechtigd zijn. Spelers die geschorst zijn of te oud worden niet opgesteld op het veld of het wedstrijdblad. Hiervoor gelden volgende afspraken:

 • Vraag steeds de trainer van de ploeg of hij spelers kan vragen om mee te spelen. Contacteer zelf geen spelers achter de rug van de trainer!
 • Vraag eerste spelers aan een ploeg binnen de leeftijdscategorie. Vraag daarna spelers van een leeftijdscategorie jonger. Oudere en niet speelgerechtigde spelers zijn geen optie.
 • Vraag een beperkt aantal spelers. Het is niet de bedoeling dat je spelers vraagt om de bank te vullen.
 • Wees dankbaar als er spelers je ploeg komen aanvullen en eis geen spelers van een bepaald niveau of positie. Een keeper kan hierbij een uitzondering zijn.
 • Laat spelers die komen helpen voldoende spelen. Extra spelers vragen om de bank te vullen is niet de bedoeling.
 • Als je zelf gevraagd wordt om een speler af te staan, wees dan ook bereid om dit te doen. Enkel als je zelf niet voldoende spelers hebt, kan je dit weigeren.
 • Wees zelf ook bereid om spelers af te staan. Als dit naar een hogere leeftijdscategorie is, zorg dan dat deze speler het niveau aan kan. Dit is waarschijnlijk nadelig voor het niveau van je eigen ploeg, maar je geeft andere spelers de kans om zich extra te tonen.
 • Spelers mogen uitzonderlijk 2 wedstrijden spelen om beide ploegen te helpen. Zorg ervoor dat dit een uitzondering is en geen regel. Is dit toch enkel weken na elkaar, zorg dan voor een beurtrol zodat dit niet telkens dezelfde speler is. Geef deze spelers extra rust tijdens de wedstrijden.
 • Indien volgens jou het bovenstaande niet volgens een correcte en vlotte manier verloopt, neem dan contact op met de jeugdwerking om samen duidelijkere afspraken te maken.

Coach positief tijdens de wedstrijden. Geef aanwijzingen waar nodig, maar geef de spelers zelf ook de ruimte om zelf te ontdekken. Laat ze zelf beslissingen nemen, ook al zijn dit niet altijd de juiste voor die situatie. Hoe jonger de spelers, hoe meer ze nog moeten ontdekken. Het leerproces gaat sneller als ze dit zelf doen dan dat ze iets opgelegd krijgen.

Een wedstrijd geeft telkens weer nieuwe situaties die een specifieke actie vereisen. Er is daarbij geen goed of fout. Moedig daarom de speler positief aan en reik hem opties aan zonder iets op te leggen.

Houd je consequent aan de gemaakte afspraken binnen de ploeg en aan de verwachten van de club. De einduitslag mag geen reden zijn om hiervan af te wijken.

Houd je bezig met je eigen ploeg en spelers. Ga niet in op scheidsrechterlijke beslissing, begin zeker niet te schelden en bemoei je niet met je tegenstander zijn manier van spelen. Enkel bij onsportief gedrag mag je de tegenstrever daar op een beleefde manier op wijzen.

Afspraken en verwachtingen afgevaardigde


Algemeen

Als afgevaardigde ben je de teammanager van de ploeg. Zorg er mee voor dat de sfeer tussen spelers onderling en tussen de ouders zo goed mogelijk is. Zorg steeds voor een positieve noot.

Wees als afgevaardigde het tweede aanspreekpunt naast de trainer voor spelers en ouders. Neem daarbij een neutrale houding aan en blijf positief. Je komt namelijk veel in aanraking met misnoegde spelers die op de bank zitten.

Als afgevaardigde ben je de ideale tussenpersoon tussen de trainer, spelers en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. Als er frustraties leven over de werking van de ploeg of club, ben je de best geplaatste persoon om dit te melden aan het bestuur of jeugdwerking.

Als afgevaardigde meng je je niet in bij het sportieve, dat is voor de trainer. Je kan er wel op toezien dat de trainer en spelers alle gemaakte afspraken en verwachtingen consequent naleven. Indien dit niet het geval is, bespreek dit op een beleefde manier met de betrokken personen of meld dit aan het bestuur of jeugdwerking.

Indien de club een opleiding organiseert, wordt je aanwezigheid verwacht. Dit kan gaan over een specifieke opleiding (invullen digitaal wedstrijdblad) maar ook een algemene opleiding (EHBO, AED-toestel, algemene vergadering)

Wedstrijden

Tijdens wedstrijden ben je als afgevaardigde het verantwoordelijke aanspreekpunt voor scheidsrechters. Je bent tijdens de wedstrijd dan ook aanwezig op de bank van je ploeg.

Voor wedstrijden t.e.m. U13 is een scheidsrechter aangeduid door de club, meestal een speler uit de bovenbouw. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is, zoek dan mee op een constructieve manier naar een oplossing. Het belangrijkste is dat onze spelers hun wedstrijd waar ze naar verlangen kunnen afwerken.

Vanaf U15 worden de wedstrijden geleid door officiële scheidsrechters.Bij thuiswedstrijden ontvang je de scheidsrechter voor de wedstrijd en wijs je hem zijn kleedkamer aan. Tijdens de rust en na de wedstrijd offer je hem een drankje aan. Na de wedstrijdzorg je ervoor dat de officiële scheidsrechter zijn onkostenvergoeding krijgt (te vragen achter de toog).

Bij thuiswedstrijden ontvang je de tegenstander en zorg je ervoor dat ze water hebben tijdens de rust. Voor je eigen ploeg voorzie je water voor elke wedstrijd.

Wees een hulp voor je trainer tijdens de wedstrijd. Houd wisselspelers alert op de bank en maak ze klaar op het moment dat ze op het veld moeten komen. Houd mee het tijdstip in het oog zodat er op tijd gewisseld wordt.

Zorg er mee voor dat de spelers na de wedstrijd op tijd de kleedkamer verlaten en dat de kleedkamer gekuistis. Volg hierbij de afspraken van de trainer.

Na de thuiswedstrijden geef je alle spelers een drankje van de club. Vergeet jezelf en de trainer niet. Het is handig om de bestelling al in de kleedkamer op te schrijven en aan de toog door te geven.

Vul voor de wedstrijd, in samenspraak met de trainer, het digitale wedstrijdblad in. Vul na eenthuiswedstrijd het wedstrijdblad verder aan met de officiële scheidsrechter en de uitslag van de wedstrijd.

Verzamel de wedstrijdtenue na de wedstrijd. Het is aan te raden om het aantal truitjes en broekjes ter plaatse te tellen om op die manier te vermijden dat er truitjes verloren gaan. Was de wedstrijdtenue en neem deze mee naar de volgende wedstrijd. Hiervoor krijg je op het einde van het jaar een wasvergoeding. Het is ook toegelaten om een beurtrol te voorzien tussen de ouders om de truitjes te wassen. In dat geval wordt er geen wasvergoeding voorzien.

Speel je een thuiswedstrijd tegen een ploeg die ook in het geel speelt, dan moet je als thuisploeg van kleur veranderen. Er liggen oranje truitjes in de berging achter de toog. Gebruik deze truitjes tijdens de wedstrijd, was ze en leg ze de eerstvolgende woensdag terug op hun plaats in de berging zodat ze terug beschikbaar zijn voor andere mogelijke ploegen.Er is niet voor elke ploeg een reserve-tenue voorzien.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!